Emoties zijn er niet voor niets, daarom bij Medit oog en oor voor de kinderen!

Bij een conflict in gezin/familie of een scheiding is de emotie vaak een reden waarom de betrokkenen belangrijke zaken dreigen te vergeten. Of hoofd- en bijzaken moeilijk kunnen onderscheiden. Het is daarom van belang om je bij een familiair conflict door een deskundige mediator te laten bijstaan. Bij Medit benaderen we het conflict vanzelfsprekend vanuit alle gezichtspunten om vanuit neutraliteit en onpartijdigheid de mediation te kunnen verrichten. De insteek is om voor iedereen weer wat ‘zuurstof’ te creëren en zelfs de gedachte

‘wanneer ik die voor de auto krijg, geef ik gas’ voorgoed te laten varen. Kinderen hebben ongeacht hun leeftijd alle aandacht nodig bij een ingrijpende gebeurtenis in het gezin. Dat kan een scheiding van hun ouders zijn of een conflict dat de spanning soms ongezond hoog doet stijgen. Naast die aandacht zorg ik voor heldere en werkbare afspraken tussen de betrokkenen. Bij een scheiding horen daar een solide alimentatieberekening, een ouderschapsplan en een convenant bij. Niet persé een resultaat dat door regels en wetten is ontstaan of opgelegd

.

maar een uitkomst die voor iedereen als het beste en prettigste ervaren wordt. Immers dán pas zijn afspraken ook werkelijk duurzaam!

Als gekwalificeerd en MfN (Mediator Federatie Nederland) erkend mediator geef ik vanuit onpartijdigheid en neutraliteit ondersteuning. Ik werk vanuit een vertrouwensbasis en heb de ervaring om mensen weer naar elkaar te kunnen laten luisteren. Ik regisseer en ondersteun partijen die hun conflict willen omzetten in een voor alle betrokkenen aanvaardbaar resultaat.

Medit

Mediation in Twente

06- 41 10 41 01

info@mediationintwente.nl

KvK: 70174636