Een oplossingsgerichte zakelijke mediation dus geen hoge juridische kosten

Al schommelen de cijfers, recent onderzoek toont aan dat werk naast een bron van inkomen een belangrijke plek in ons leven blijft innemen. Niets vervelender dus wanneer het daar letterlijk onwerkbaar wordt of er een dreigend ontslag in de lucht hangt. Voor werkgever en werknemer een situatie die meestal onnodig uitmondt in een dure gang naar de rechtbank. Regels, rechten en plichten vliegen over tafel en er is vaak geen wederzijds begrip voor een ontstane situatie.
Geschillen kennen maar al te vaak onnodig alleen verliezers: collega’s, klanten, studenten, en last but not least het werk zelf lijden onder de voortdurende spanning. Wanneer een werkrelatie verstoord is en er een oplossing moet komen is mediation een veel beproefde methode. Maar ook wanneer een relatie op het werk beter verbroken kan worden is mediation een duurzame methode met meer draagvlak en wederzijds begrip. Naast lagere kosten en tijdsbesparing geeft mediation een groot voordeel ten opzichte van trajecten met advocaten die elkaar de juridische vliegen afvangen. Conflicten die door een mediation geëindigd zijn geven niet het winnaar en verliezer gevoel. Het is dan ook niet voor niets dat vanuit de rechtbank meer en meer wordt verzocht een professionele mediation in gang te zetten.

 

Vanuit mijn ruim 35 jaren management en directie ervaring ken ik de belangen van werknemer en werkgever. Organisaties en medewerkers staan steeds meer onder druk om te presteren. Geen tijd voor lang durende conflicten dus het wordt al gauw een strijd met de hakken in het zand. Mijn ervaring leert dat er uiteindelijk altijd gecommuniceerd moet worden. Dus waarom niet direct? Bel/mail mij vrijblijvend om de hakken uit het zand te krijgen.

Als gekwalificeerd mediator geef ik vanuit onpartijdigheid en neutraliteit ondersteuning. Ik werk vanuit een vertrouwensbasis en heb de ervaring om mensen weer naar elkaar te kunnen laten luisteren. Ik regisseer en ondersteun partijen die hun conflict willen omzetten in een voor alle betrokkenen aanvaardbaar resultaat.