Neutraliteit en onpartijdigheid geven balans in een vertrouwde mediation

Omdat een voortslepend geschil vaak een ‘emotionele wanorde’ bij de conflictpartijen veroorzaakt, begin ik allereerst met het belangrijkste en dat is luisteren. Daarna licht ik toe waar de waarde van mijn mediation in ligt. Heel simpel gesteld; ik geef inzichten en help op een onpartijdige wijze de communicatie met wederzijds respect weer op gang te krijgen. Voordat een mediationtraject wordt gestart leg ik dus eerst uitgebreid uit wat je kunt verwachten. Wat behelst een overeenkomst, geheimhouding, veiligheid, neutraliteit en onpartijdigheid?

En, zeer belangrijk, de inspanningsverlichting van alle betrokkenen. Indien de wens voor een oplossing niet voor iedereen telt is mediation geen geschikte methode. Ook dat geeft duidelijkheid. Wanneer tussen jou/jullie en mij een wil en een ‘klik’ bestaan gaan we de zaak bespreken en starten we de mediation. Elke kwestie is verschillend en de vraag hoeveel gesprekken nodig zijn is sterk afhankelijk van het conflict en de medewerking van alle betrokkenen. Het is mijn streven om met 3 tot 5 gespreksblokken van twee uur tot een resultaat

met werkbare oplossingen te komen. Geen ellenlange gesprekken zonder een resultaat. Dat is wel zo prettig!

Als gekwalificeerd mediator geef ik vanuit onpartijdigheid en neutraliteit ondersteuning. Ik werk vanuit een vertrouwensbasis en heb de ervaring om mensen weer naar elkaar te kunnen laten luisteren. Ik regisseer en ondersteun partijen die hun conflict willen omzetten in een voor alle betrokkenen aanvaardbaar resultaat.